Om Slottets fritids

Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga och respektera varandra. Vi försöker skapa en glädjefull och meningsfull tid på fritidshemmet genom att erbjuda eleverna varierande aktiviteter som de får möjlighet att prova på. Vi har t ex tillgång till gymnastiksalen 1 gång i veckan. Två vuxna leder aktiviteten och de utgår från barnens önskemål. 

Andra aktiviteter kan vara pingis, pyssel, läsning i biblioteket och varierande aktiviteter i en närliggande park eller på Sportfältet. Många av aktiviteterna gör vi tillsammans med eleverna från Kvarnen och Torpet. Detta gör att eleverna lär känna de flesta i sin åldersgrupp på skolan och det tror vi kan öka tryggheten och minska negativa sociala mönster som kan uppstå. Vi tror att eleverna mår bra av att leka ute i den friska luften efter en lång skoldag inomhus. Vi satsar därför mycket på uteaktiviteter. 


Inga kommentarer: